Rīgas Angļu ģimnāzija
Rīgas Angļu ģimnāzija

RAĢ viesojas 55 Eiropas skolu vadītāji

5.oktobrī skolu apmeklēja 55 Eiropas skolu vadītāji, kuri interesējās par CLIL metodes (satura un valodas integrēta mācīšana) izmantošanu mācību procesā.