Rīgas Angļu ģimnāzija
Rīgas Angļu ģimnāzija

Tehnoliģiju un Jaunrades forums 2023

31.maijā aizvadījām tradicionālo mācību gada noslēguma pasākumu - Tehnoloģiju un Jaunrades forumu 2023 (sauktu arī par RAĢ Dārza svētkiem).

Pasākumā 1.-8.klašu skolēniem bija sagatavota dinamiska programma, 10.-11.klašu skolēni piedalījās vairāku aktivitāšu organizācijā, kā arī dalījās ar savām pētniecības idejām. Skolēni iepazina nākamā mācību gada iespējas. Varēja piedalīties arī kādā no piedāvātajām 5 vieslekcijām.

Tehniskā konstruēšana, veloruļļi, piramīdas, diska golfs, lidmodelisms, mākslas telpa, robotika, dejas, baskāju taka, muzikālie priekšnesumi un daudzas citas aktivitātes ļāva pierādīt skolēnu veiklību, gudrību, aizrautību, radošumu un darboties prieku.

Galerijā mazs ieskats, kā skolēni pavadīja šo dienu.