Rīgas Angļu ģimnāzija
Rīgas Angļu ģimnāzija

Tikšanās ar Lielbritānijas vēstnieka vietnieci

Svešvalodu mēneša pasākumu ietvaros, 24.martā skolā viesojās Lielbritānijas vēstnieka vietniece Ruth Rajavejjabhisal un atbildēja uz 9. un 12.kl.skolēnu jautājumiem.