Rīgas Angļu ģimnāzija
Rīgas Angļu ģimnāzija

Mākslas

Raivis_Spručš_a

Raivis Spručs

Mājturības skolotājs

Raivis.Sprucs@rag.lv

Ina_Koroļonoka_a

Ina Koroļonoka

Mūzikas skolotāja

Ina.Korolonoka@rag.lv

Laura_Struķe_a

Laura Kļaviņa

Mūzikas skolotāja

Laura.Struke@rag.lv

Sandra Megne

Vizuālās mākslas skolotāja

Sandra.Megne@rag.lv

Ina_Skrīvele_a

Ina Skrīvele

Vizuālās mākslas skolotāja

Ina.Skrivele@rag.lv