Rīgas Angļu ģimnāzija
Rīgas Angļu ģimnāzija

Sākumskola

1335_001

Laila Sjomkāne

Sākumskolas skolotāja

laila.sjomkane@rag.lv

majaslapa

Ilze Būrmane

Sākumskolas skolotāja

ilze.burmane@rag.lv

avatar

Sarmīte Liepiņa

Pagarinātās dienas grupas skolotāja

sarmite.liepina@rag.lv

mans foto

Iveta Godiņa

Kristīgās mācības skolotāja

iveta.godina@rag.lv

avatar

Brigita Ulasa

Pagarinātās dienas grupas skolotāja

brigita.ulasa@rag.lv

avatar

Ineta Atpile - Jugane

Latviešu valodas skolotāja

ineta.atpile-jugane@rag.lv

avatar1

Biruta Kalniņa

Pedagoga palīgs, pagarinātās dienas grupas skolotāja

biruta.kalnina@rag.lv

20211004_132515

Anna Medne

Sociālo zinību skolotāja, pagarinātās dienas grupas skolotāja

anna.medne@rag.lv

avatar1

Aija Pavārnieka

Sākumskolas skolotāja

aija.pavarnieka@rag.lv

avatar1

Ina Rubine

Pagarinātās dienas grupas skolotāja

ina.rubine@rag.lv

QKL_1022

Ieva Cekuliņa

Sākumskolas skolotāja

ieva.cekulina@gmail.com

avatar

Zane Siliņa

Pagarinātās dienas grupas skolotāja

zane.silina@rag.lv

DSCF1279

Velta Zīle

Sākumskolas skolotāja

velta.zile@rag.lv

Zaiga_Dileva_aa

Zaiga Diļeva

Pagarinātās dienas grupas skolotāja

Zaiga.Dileva@rag.lv

Zanda_Baiza_aa

Zanda Baiža

Sākumskolas skolotāja

Zanda.Baiza@rag.lv

Valentina_Spruksta_aa

Valentīna Spruksta

Sākumskolas skolotāja

Valentina.Spruksta@rag.lv

Sandra_Kļava_a

Sandra Kļava

Sākumskolas skolotāja

Sandra.Klava@rag.lv

Maruta_Stale_aa

Maruta Štāle

Sākumskolas skolotāja

Maruta.Stale@rag.lv

Iveta_Pipara_aa

Iveta Skuja

Sākumskolas skolotāja

Iveta.Skuja@rag.lv

Gunta_Erzama_aa

Gunta Erzama

Sākumskolas skolotāja

Gunta.Erzama@rag.lv

Agrita_Stalniece_aa

Agrita Stalniece

Sākumskolas skolotāja

Agrita.Stalniece@rag.lv

Una

Una Dumpe

Sākumskolas skolotāja

una.dumpe@rag.lv