Rīgas Angļu ģimnāzija
Rīgas Angļu ģimnāzija

Sociālā un pilsoniskā joma

avatar

Inese Blanka

Vēstures skolotāja

inese.blanka@rag.lv

Untitled

Anita Zaļaiskalne

Kulturoloģijas un kultūras pamatu skolotāja

anita.zalaiskalne@rag.lv

AndraRektina

Andra Rektiņa

Sociālo zinību skolotāja

andra.rektina@rag.lv

Image

Agnese Sarkane

Vēstures un sociālo zinību skolotāja

agnese.sarkane@rag.lv

estere_treimane

Estere Treimane

Psiholoģijas pamatu skolotāja

treimane.estere@gmail.com

avatar

Evi Daga - Krūmiņa

Filozofijas pamatu skolotāja

evi.daga.krumina@rag.lv

Vita_Stasjune_a

Vita Stasjune

Vēstures un sociālo zinību skolotāja

Vita.Stasjune@rag.lv