Rīgas Angļu ģimnāzija
Rīgas Angļu ģimnāzija

Tehnoloģijas

avatar1

Vitauts Pronckus

Datorikas skolotājs

vitauts.pronckus@rag.lv

profile_pict_avatar1

Andrs Svilāns

Dizaina un tehnoloģiju skolotājs

andrs.svilans@rag.lv

avatar1

Eduards Baumanis

Datorikas skolotājs

eduards.baumanis@rag.lv

MartaB

Marta Britāla

Programmēšanas un robotikas skolotāja

marta.britala@rag.lv

avatar1

Ronalds Būrmanis

Datorikas skolotājs

ronalds.burmanis@rag.lv

avatar1

Viktors Kaugija

Datorikas skolotājs

Viktors.Kaugija@rag.lv

Raivis_Spručš_a

Raivis Spručs

Dizaina un tehnoloģiju, inženierzinību, tehniskās grafikas skolotājs

Raivis.Sprucs@rag.lv

Ina_Skrīvele_a

Ina Skrīvele

Dizaina un tehnoloģiju skolotāja

Ina.Skrivele@rag.lv

Ginta

Ginta Mikarta

Datorikas un robotikas skolotāja

Ginta.Kramzaka@rag.lv