Rīgas Angļu ģimnāzija
Rīgas Angļu ģimnāzija

Skolēnu padome

 

Skolēnu padome ir demokrātiski vēlēti 9.-12. klašu jauniešu pārstāvji.

Mērķi:

 

Ko iegūst jaunietis, iesaistoties RAĢ SP?

 

Mūsu vaļasprieki - muzicēšana, teātris un improvizācija, slēpošana, volejbols, basketbols, riteņbraukšana.

Mūsu tradīcijas:

 

SP prezidents 2023./ 2024. m.g.- Patrīcija Mediņa (11.c)

SP viceprezidente 2023./2024. m.g.- Lauma Vlasova (12.a)

 

no kreisās: Patrīcija Mediņa un Lauma Vlasova