Rīgas Angļu ģimnāzija
Rīgas Angļu ģimnāzija

Skolēnu padome

 

Skolēnu padome ir demokrātiski vēlēta 9.- 12. klašu jauniešu kolektīvs.Mērķi:

Pārstāvēt skolēnu intereses un saskaņot tās ar skolas administrāciju;

Organizēt un vadīt dažādus izglītojošus,  izklaides un tematiskos pasākumus;

Risināt dažādas skolēnu ikdienas problēmas;

Pilnveidot un uzlabot skolas vidi, iesaistoties RAĢ padomē .

Ko iegūst jaunietis, iesaistoties RAĢ SP?

Atklāj un attīsta savus talantus, iesaistoties pasākumu organizēšanā .Iegūst informāciju par karjeras iespējām Latvijā un Eiropā. Iepazīsti jaukus un aktīvus jauniešus, daloties pieredzē. Pilnveido  savas spējas darboties komandā, mācās plānot savu laiku, izvirzīt prioritātes.

Mūsu vaļasprieki- muzicēšana, teātris un improvizācija, slēpošana, volejbols, basketbols, riteņbraukšana.

Mūsu tradīcijas:

Karjeras pasākumi, sadarbība ar augstskolu Studentu pašpārvaldēm un RAĢ absolventiem;

SP apmācības;

SP vakars;

SP Avīze;

Ziemassvētku balle/ Ziemassvētku pasts;

Valentīna dienas pasākumi;

Talantu koncerts;

Pavasara balle;

Gada skolotāja un Gada skolēna svinīga apbalvošanas ceremonija;

Filmu vakari;

Tematiskās un krāsu nedēļas;

Mācību ekskursijas un saliedēšanas pasākumi;

Aktīva līdzdalība RSD.