Rīgas Angļu ģimnāzija
Rīgas Angļu ģimnāzija

Skolēni piedalās šaha olimpiādē

Tehnoloģiju un Jaunrades forums 2023

Hokeja izlases laureāti arī RAĢ absolventi

Mūzikas skolu audzēkņu koncerts

Debašu apmaiņu pieredze

CLIL konference RAĢ, 4.janvārī

Citādāka mācību stunda

Skolas Soma pasākums vidusskolēniem

RAĢ Karjeras Diena 2023

Rosība pētniecības centrā

Brīvlaiks – iespēja sadarboties un dalīties pieredzē

Kursa "Sociālās zinības II" aktivitātes rudens mācību semestrī.

Sākumskolēni ciemos pie Džimbas

Papardes zieds nodarbības 7. un 9.klašu skolēniem

Lāčplēšu diena sākumskolā

18.novembra svētku koncerts

Svētkus gaidot - zvaigznes rotā durvis

Svētkus gaidot - zvaigznes rotā durvis 2

Svētkus gaidot - zvaigznes rotā durvis 3

5.klašu pētniecības darbu prezentēšana

Ķirbju ballīte sākumskolā

Dzejas dienu aktivitātes sākumskolēniem

ERASMUS+ programmas projekts „Sadarbība inovācijām un pieredzes apmaiņai” (M5-Rumānijā)

ERASMUS+ programmas projekts „Sadarbība inovācijām un pieredzes apmaiņai” (M2-Latvijā)

ERASMUS+ programmas projekts „Sadarbība inovācijām un pieredzes apmaiņai” (M4-Grieķijā)

ERASMUS+ programmas projekts „Sadarbība inovācijām un pieredzes apmaiņai” (M3-Spānijā)

ERASMUS+ programmas projekts „Sadarbība inovācijām un pieredzes apmaiņai” (M1-Turcijā)