Rīgas Angļu ģimnāzija
Rīgas Angļu ģimnāzija

MOT: izvēlies drosmi!

mot_latvian_logo

MOT ir iedvesmojoša un mūsdienīga motivācijas programma Latvijas skolu jauniešiem (no 7.-9.klasei).

MOT mērķis ir stiprināt drosmi izdarīt apzinātas izvēles un ticēt savām spējām.

MOT vīzija ir sabiedrība, kuru veido spēcīgi, atvērti un par sevi pārliecināti cilvēki.

MOT filozofija: DROSME DZĪVOT | DROSME RŪPĒTIES | DROSME PATEIKT NĒ

Svarīgākie ieguvumi MOT programmā:

  • mazāk kautiņu, mobinga, konfliktu
  • mazāk vientuļu jauniešu, kuriem nav neviena drauga
  • retākas psihiskas saslimšanas
  • mazāk atkarību

 

12 interaktīvu nodarbību cikls 3 mācību gadu laikā. To pasniedz īpaši izraudzīti un apmācīti MOT treneri (skolotāji, brīvprātīgie).

 

Uzsākot 2017./2018.m.g. MOT apgūs ap 1370 skolēnu 13 Latvijas skolās, 31 MOT trenera vadībā.

 

MOT – izvēlies drosmi!                                          

www.mot.lv