Rīgas Angļu ģimnāzija
Rīgas Angļu ģimnāzija

Projekti

Projekti

24.09.21

Skolēni piedalās Eiropas Valodu dienā

Projekti

22.06.21

Noslēgta dalība Eramus+ projektā “Rīgas Angļu ģimnāzijas pedagogu profesionālās meistarības pilnveide CLIL īstenošanai”

Projekti

07.05.21

Erasmus+ projekts UPGRADE

Projekti

28.08.20

International Lesson Crossing the borders with Microsoft Teams!

Projekti

Erasmus+ projekts UPGRADE

Projekti

Erasmus+ projekts UPGRADE

Projekti

#ErasmusDienas 2020

Projekti

25.11.19

Erasmus+ projekts ar Nīderlandes Goudas Antonius koledžas 8. klašu skolēniem

APPLYING CLIL IN MULTICULTURAL CONTEXT

Projekti

Erasmus + Projekts "Human Rights-Think Global, Act Local"

Projekti

Erasmus + balva

Projekti

Debates un diferenciēta pieeja angļu valodas stundās

Stratēģiskās partnerības projekts (Dānija, Itālija, Austrija, Latvija)

Projekti

03.12.19

Erasmus + projekts "CULTURAL HERITAGE: A precious treasure to be preserved, shared and passed on to future generations"

2019. gada septembrī RAĢ kopā ar partneriem no Spānijas, Itālijas un Čehijas uzsāka dalību starptautiskā Erasmus projektā "CULTURAL HERITAGE: A precious treasure to be preserved, shared and passed on to future generations" (projekta nr. 2019-1-CZ01-KA229-061110_4).

Projekti

28.11.19

Izglītība izaugsmei 2020

Projektu konkurss „Atbalsts kompetenču pieejas ieviešanai skolā”

Rīgas Angļu ģimnāzijas projekts “RAĢ metodiskā darba adaptācija kompetenču pieejas īstenošanai”

Projekti

Erasmus dienas

Šogad pirmo reizi Latvijas Erasmus+ projektu īstenotājiem skolās bija iespēja iesaistīties Eiropas mēroga festivālā #ErasmusDienas 2019, kas notika no 10. līdz 12. oktobrim. 

Projekti

Projekts “ Svešvalodu mācīšana digitālajā ērā: labākās aplikācijas, tīmekļa platformas un IT risinājumi valodu apguvei”

Svešvalodu mācīšana digitālajā ērā: labākās aplikācijas, tīmekļa platformas un IT risinājumi valodu apguvei”

Laiks: 25.08. - 31.08.2019.

Apmācības valoda: angļu

Apmācības vieta: Sicīlija

 

 

Projekti

Projekts "Latvijas skolas soma"

Rīgas Angļu ģimnāzija piedalās iniciatīvā “Latvijas skolas soma.”

Projekti

11.12.18

Projekts “Expanding Content and Language Integrated Learning by Using Technologies"

Projekti

29.01.19

Projekts "Mana veselīgā recepte"

Projekti

10.02.19

Projekts "CLIL lietojums multikultūru vidē"

Projekta nr. 2018-1-LV01-KA229-047021_1, realizēts ar Erasmus+ atbalstu

Projekti

Rīgas Angļu ģimnāzijas sociāli emocionālās darba vides pilnveide efektīvam skolēnu atbalstam

Rīgas Angļu ģimnāzijas iniciatīva profesionālai pilnveidei atbalstīta Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskā centra projektā „Izglītība izaugsmei” aktivitātē „Atbalsts skolas stratēģisko mērķu sasniegšanai”

Projekti

23.05.19

Erasmus+ starptautiskais projekts “Expanding Content and Language Integrated Learning by Using Technologies”

No 15. maija līdz 20. maijam pieci 11. klašu skolēni un 3 skolotājas piedalījās Erasmus+ starptautiskā projekta “Expanding Content and Language Integrated Learning by Using Technologies” (Projekta nr. 2017-1-LV01-KA2019-035447) noslēdzošajā mobilitātē, kura notika Pačino pilsētā Sicīlijā.

Projekti

Forums "Izglītība izaugsmei 2019"

Ieguvumi Rīgas Angļu ģimnāzijas projektā “Rīgas Angļu ģimnāzijas sociāli emocionālās darba vides pilnveide efektīvam skolēnu atbalstam”

Projekti

12.08.19

Nordplus projekta “IKT izglītībā LEGI”

Projekti

Projekts “Iepazīsti Latviju!”

Veltījums Latvijas simtgadei

Projekts ”Iepazīsti Latviju!” sākās 3. septembrī.  Tas ir sākumskolas skolēnu neklātienes ceļojums pa Latvijas ievērojamākajām pilsētām, dabas un kultūras  apskates vietām.

Projekti

CLIL lietojums multikultūru vidē

Applying CLIL in Multicultural Contexts

Projekti

02.05.18

Starptautisks projekts RAĢ un Nīderlandes Goudas skolas 8.klašu skolēniem.

16.-20 aprīlī mūsu skolā viesojās Goudas Antonius koledžas skolēni no Nīderlandes

Projekti

21.02.18

Izglītība izaugsmei 2018

Projekta mērķis ir veicināt partnerībā balstītas pedagogu mācīšanās kultūras veidošanos, īstenojot horizontālo sadarbību daudzveidīgās mācīšanās grupās

Projekti

30.05.17

ERASMUS+ programmas projekts „Sadarbība inovācijām un pieredzes apmaiņai”


Projekta mērķis ir pamata un transversālo prasmju attīstīšana

Projekti

05.02.18

APP Veselīgs dzīvesveids "Ed, lai dzīvotu!"

18.janvārī 5. klašu skolēniem bija iespēja noklausīties uztura speciālistes Kristīnes Sekaces padomus par veselīgiem ēšanas paradumiem.

Projekti

10.11.17

Veselīgs dzīvesveids! Latvijas dārzeņu nedēļa mūsu skolā.

No 6. - 10. novembrim mūsu skolā norisinājās garšīga un interesanta akcija"Nogaršo veselību!"

 

Projekti

06.11.17

Erasmus+ projekts K2 sektorā

Eiropas Savienības Erasmus+ atbalstītais projekts "Expanding Content and Language Integrated Learning by Using Technologies" uzsākts 2017. gada 1. septembrī un ilgs 2 mācību gadus. Projektā kopā sadarbosies 3 valstu - Latvijas, Itālijas un Igaunijas skolotāji un pedagogi. Sadarbības partneri Itālijā ir ISTITUTO SUPERIORE MICHELANGELO BARTOLO Pachino , bet Igaunijā - Pelgulinna Gymnasium Tallinā. 

Projekti

06.11.17

Erasmus+ projekts K1 sektorā

Eiropas Savienības Erasmus+ programmas atbalstītais projekts "Rīgas Angļu ģimnāzijas kapacitātes stiprināšana CLIL metodikā un vadībā" (ref. nr. 2017-1-LV01-KA101-035323) uzsākts 2017. gada 1. jūnijā un ilgs līdz 2018. gada 31. maijam. 

Projekti

Uzsākam dalību Eiropas Sociālā fonda projektā “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”

RAĢ ir uzsāktas vairāku veidu nodarbības, lai veicinātu skolēnu individuālo kompetenču attīstību

Projekti

Izglītība izaugsmei 2017

Mācāmies jēgpilni integrēt daudzveidīgu tehnoloģiju lietojumu mācību stundās un ārpusklases aktivitātēs

Projekti

ERASMUS+ programmas projekts „Rīgas Angļu ģimnāzijas kapacitātes stiprināšana multimodālām mācībām”


Projekta ietvaros 7 mūsu pedagogi mācījās kursos un no citu pedagogu pieredzes, vērojot viņu darbu

Projekti

ERASMUS+ programmas projekts „Izglītības procesa organizācija multimodālām mācībām”