Rīgas Angļu ģimnāzija
Rīgas Angļu ģimnāzija

Projekti

Projekti

12.08.19

Nordplus projekta “IKT izglītībā LEGI”

Projekti

23.05.19

Erasmus+ starptautiskais projekts “Expanding Content and Language Integrated Learning by Using Technologies”

No 15. maija līdz 20. maijam pieci 11. klašu skolēni un 3 skolotājas piedalījās Erasmus+ starptautiskā projekta “Expanding Content and Language Integrated Learning by Using Technologies” (Projekta nr. 2017-1-LV01-KA2019-035447) noslēdzošajā mobilitātē, kura notika Pačino pilsētā Sicīlijā.

Projekti

10.02.19

PROJEKTS CLIL LIETOJUMS MULTIKULTŪRU VIDĒ

Projekti

29.01.19

Projekts

Mana veselīgā recepte

Projekti

11.12.18

Projekts “Expanding Content and Language Integrated Learning by Using Technologies

Rīgas Angļu ģimnāzija no 2017. g. 1. septembra realizē divgadīgu Erasmus + projektu “Expanding Content and Language Integrated Learning by Using Technologies". Projektā piedalās 3 valstu – Latvijas, Igaunijas un Itālijas skolotāji un skolēni, stiprinot gan tehnoloģiju, gan valodas un satura integrētu apguvi (CLIL) Skype stundās un klātienes tikšanās reizēs.

No 26. - 30.11.2018. notika mobilitāte Tallinā.

Projekti

06.12.18

Veselīgs dzīvesveids – kustība, prāts un uzturs!

Mācību gada 1.semestrī esam aktīvi iesaistījušies veselīga dzīvesveida aktivitātēs.

Skolēni piedalījušies aktivitātēs, kas veicina pareizu izpratni, kā interesanti un lietderīgi pavadīt brīvo laiku.

Projekti

Projekts

Rīgas Angļu ģimnāzija piedalās iniciatīvā “Latvijas skolas soma.”

Projekti

Rīgas Angļu ģimnāzijas sociāli emocionālās darba vides pilnveide efektīvam skolēnu atbalstam

Rīgas Angļu ģimnāzijas iniciatīva profesionālai pilnveidei atbalstīta Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskā centra projektā „Izglītība izaugsmei” aktivitātē „Atbalsts skolas stratēģisko mērķu sasniegšanai”

Projekti

Izglītība izaugsmei 2019

Ieguvumi Rīgas Angļu ģimnāzijas projektā “Rīgas Angļu ģimnāzijas sociāli emocionālās darba vides pilnveide efektīvam skolēnu atbalstam”

Projekti

Projekts “Iepazīsti Latviju!”

Veltījums Latvijas simtgadei

Projekts ”Iepazīsti Latviju!” sākās 3. septembrī.  Tas ir sākumskolas skolēnu neklātienes ceļojums pa Latvijas ievērojamākajām pilsētām, dabas un kultūras  apskates vietām.

Projekti

Debates un diferenciēta pieeja angļu valodas stundās

Stratēģiskās partnerības projekts (Dānija, Itālija, Austrija, Latvija)

Projekti

CLIL lietojums multikultūru vidē

Applying CLIL in Multicultural Contexts

Projekti

02.05.18

Starptautisks projekts RAĢ un Nīderlandes Goudas skolas 8.klašu skolēniem.

16.-20 aprīlī mūsu skolā viesojās Goudas Antonius koledžas skolēni no Nīderlandes

Projekti

21.02.18

Izglītība izaugsmei 2018

Projekta mērķis ir veicināt partnerībā balstītas pedagogu mācīšanās kultūras veidošanos, īstenojot horizontālo sadarbību daudzveidīgās mācīšanās grupās

Projekti

30.05.17

ERASMUS+ programmas projekts „Sadarbība inovācijām un pieredzes apmaiņai”


Projekta mērķis ir pamata un transversālo prasmju attīstīšana

Projekti

05.02.18

APP Veselīgs dzīvesveids "Ed, lai dzīvotu!"

18.janvārī 5. klašu skolēniem bija iespēja noklausīties uztura speciālistes Kristīnes Sekaces padomus par veselīgiem ēšanas paradumiem.

Projekti

10.11.17

Veselīgs dzīvesveids! Latvijas dārzeņu nedēļa mūsu skolā.

No 6. - 10. novembrim mūsu skolā norisinājās garšīga un interesanta akcija"Nogaršo veselību!"

 

Projekti

06.11.17

Erasmus+ projekts K2 sektorā

Eiropas Savienības Erasmus+ atbalstītais projekts "Expanding Content and Language Integrated Learning by Using Technologies" uzsākts 2017. gada 1. septembrī un ilgs 2 mācību gadus. Projektā kopā sadarbosies 3 valstu - Latvijas, Itālijas un Igaunijas skolotāji un pedagogi. Sadarbības partneri Itālijā ir ISTITUTO SUPERIORE MICHELANGELO BARTOLO Pachino , bet Igaunijā - Pelgulinna Gymnasium Tallinā. 

Projekti

06.11.17

Erasmus+ projekts K1 sektorā

Eiropas Savienības Erasmus+ programmas atbalstītais projekts "Rīgas Angļu ģimnāzijas kapacitātes stiprināšana CLIL metodikā un vadībā" (ref. nr. 2017-1-LV01-KA101-035323) uzsākts 2017. gada 1. jūnijā un ilgs līdz 2018. gada 31. maijam. 

Projekti

Uzsākam dalību Eiropas Sociālā fonda projektā “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”

RAĢ ir uzsāktas vairāku veidu nodarbības, lai veicinātu skolēnu individuālo kompetenču attīstību

Projekti

Izglītība izaugsmei 2017

Mācāmies jēgpilni integrēt daudzveidīgu tehnoloģiju lietojumu mācību stundās un ārpusklases aktivitātēs

Projekti

ERASMUS+ programmas projekts „Rīgas Angļu ģimnāzijas kapacitātes stiprināšana multimodālām mācībām”


Projekta ietvaros 7 mūsu pedagogi mācījās kursos un no citu pedagogu pieredzes, vērojot viņu darbu

Projekti

ERASMUS+ programmas projekts „Izglītības procesa organizācija multimodālām mācībām”